Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Obnovljena Loggia čaka novega najemnika

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je objavila nov razpis za najem kavarne Loggia. Zainteresirani morajo ponudbe oddati do 25. februarja do 12. ure. Izklicna višina najemnine znaša 2.727,80 evra, pogodba z izbranim ponudnikom bo sklenjena za nedoločen čas. Poslovni prostor se v najem oddaja neopremljen, občina pa je z namenom, da bi prostor lahko čim prej zaživel, obnovila sistem ogrevanja in prezračevanja prostora, električno napeljavo in kanalizacijo.

Mestna občina Koper poslovni prostor na Titovem trgu oddaja za gostinsko dejavnost, prijavitelj pa mora ponudbi priložiti vsebino programa, s katerim bo oživil kultno mestno kavarno. V poslovnem prostoru je občina obnovila sistem ogrevanja in prezračevanja prostora, električno napeljavo in kanalizacijo, ponudniku pa omogočila, da kavarno opremi sam, v skladu s svojo vizijo ureditve lokala in dogajanja v njem. Poleg tega bo moral ponudnik v sodelovanju z lokalnimi ponudniki poskrbeti za izvedbo tematskih večerov, sodelovati na prireditvah in se vključevati v skupne aktivnosti, projekte in promocijske akcije, ki jih Mestna občina Koper v sodelovanju z zavodi organizira za razvoj in nadgradnjo ponudbe v mestnem jedru.

K ponudbi morajo ponudniki priložiti še dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini treh izklicnih mesečnih najemnin, dokazilo o referencah v gostinski dejavnosti in dokazilo o finančni sposobnosti. Mestna občina Koper zainteresirane ponudnike vabi tudi k ogledu poslovnega prostora.

Zainteresirani morajo ponudbe oddati do 25. februarja do 12. ure, tistih, ki bodo prispele po roku, občina ne bo upoštevala. Vse prispele ponudbe morajo biti zaprte v ovojnici in pravilno označene, vsebovati morajo vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilo o vplačani varščini za resnost ponudbe. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer 26. februarja ob 10. uri v prostorih občinske uprave Mestne občine Koper (Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje).

Razpisna dokumentacija je dostopna na https://www.koper.si/public_tender/javni-razpis-za-oddajo-nepremicnin-poslovnih-prostorov-v-mestni-obcini-koper-v-najem-z-javnim-zbiranjem-ponudb-kavarna-loggia/.