Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Slavnik

Kategorija: Urejanje prostora
Datum objave:

Rok za pripombe: 9. 2. 2021 – 27. 3. 2021

Mestna občina Koper pred sprejetjem odločitve o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Slavnik na podlagi 108. in 118. člena ZUreP-2 objavlja predlog izhodišč za pripravo OPPN-ja, v katerih so opredeljeni zlasti namen priprave OPPN-ja in ključni vsebinski predlogi.

Predlog izhodišč je javno objavljen v času od 9. 2. 2021 do 27. 3. 2021, in sicer na spletni strani Mestne občine Koper ter v prostorih krajevne skupnosti Semedela, Za gradom in Koper – center.

Če bo epidemiološka slika omogočala, bo javna predstavitev predloga izhodišč 10. 3. 2021 ob 16. uri, v amfiteatralni dvorani OŠ Koper. Način izvedbe javne predstavitve bo podrobneje objavljen 3. 3. 2021 na spletni strani Mestne občine Koper in z objavo v javnih medijih.

Na predlog izhodišč lahko zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci urejanja prostora v času objave gradiva podajo pripombe in predloge, ki bodo prispevali h končnemu oblikovanju izhodišč. Pripombe in predloge lahko podajo na naslednje načine:

  • po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10. 6000 Koper
  • po elektronski pošti na naslov: obcina@koper.si

Rok za podajo pripomb in predlogov je do vključno 27. 3. 2021.

Po dokončnem oblikovanju izhodišč se postopek priprave OPPN-ja začne s sklepom o pripravi OPPN-ja, s katerim se tudi potrdijo izhodišča in nadaljuje z osnutkom OPPN in drugimi nadaljnjimi fazami, vključno z javno razgrnitvijo OPPN.

Datoteke so dostopne tukaj.