Preglej vse novice

Odprt je razpis za najvišja občinska priznanja

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Koprska občina je objavila Javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Koper Priznanje 15. maj in Priznanje z veliko plaketo za leto 2021. Rok za oddajo predlogov je 31. marec.

Občinski svet Mestne občine Koper najvišjo občinsko nagrado, Priznanje 15. maj, podeljuje občankam oziroma občanom za življenjsko delo na področju družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, umetniških in drugih dejavnosti, Priznanje z veliko plaketo pa občanom oziroma družbenim organizacijam za dosežene uspehe v krajšem časovnem obdobju, ki s svojo dejavnostjo pomembno prispevajo k uveljavitvi in razvoju Mestne občine Koper.

Predlog za podelitev priznanj lahko predložijo bodisi občani bodisi podjetja, organizacije, skupnosti. Vsak predlog mora vsebovati podatke o predlagatelju in kandidatu, podrobno utemeljitev predloga z opisom doseženih uspehov predlaganega kandidata in navedbo vrste priznanja.

Rok za oddajo predlogov je 31. marec 2021. Več o razpisu si lahko preberete na https://www.koper.si/public_tender/javni-razpis-za-podelitev-priznanj-mestne-obcine-koper-priznanje-15-maj-in-priznanje-z-veliko-plaketo-za-leto-2021/.