Preglej vse novice

Parkirna hiša Belveder bo v torek sprejela prva vozila

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper bo v torek, 25. maja, odprla Parkirno hišo Belveder. Občankam in občanom ter obiskovalkam in obiskovalcem bo nudila 466 parkirnih mest, od teh jih bo 250 namenjenih izključno stanovalcem mestnega jedra, ki bodo za mesečni abonma odšteli 20 evrov. Prva ura parkiranja v garažni hiši bo sicer brezplačna, za vsako nadaljnjo uro bo treba odšteti en evro, za celodnevno parkiranje pa 12 evrov.

Ob odprtju parkirne hiše bo Mestna občina Koper v torek in sredo, 25. in 26. maja, omogočila brezplačno parkiranje za vse uporabnike, od torka do nedelje, 25. do 30. maja, pa bodo obiskovalke in obiskovalci med 7. in 19. uro ob parkiranju prejeli letak in kupon za sladek oddih v mestnem jedru. Akcijo občina pripravlja skupaj z Zavodom Koper Otok, brezplačna kava in posladek pa bosta na voljo v Bander Baru, Bifeju Museum, Slaščičarni Dehar, Pizzeriji Atrij, Baru Cameral, Baru na Brolu in Kavarni Triglav. Nekateri trgovci v mestnem jedru bodo uporabnikom nove parkirne hiše nudili posebne ugodnosti, sodelujoče bo mogoče prepoznati po plakatih, ki bodo izobešeni v izložbah.

Odprtje parkirne hiše predstavlja pomemben korak k celoviti ureditvi mirujočega prometa v mestnem jedru Kopra in dvigu kakovosti življenja ter bivanja v njem. Omogoča namreč, da občina dragocen in edinstven mestni prostor po več desetletjih naposled osvobodi pločevine in ga nameni drugim vsebinam. A vsaka sprememba zahteva svoj čas, zato bo MOK nov prometni režim uvajala postopoma in ga prilagajala potrebam življenja ter dela v mestnem jedru. Predvidoma od začetka junija bo omejen dostop po Kidričevi ulici. Dovoljen bo izključno stanovalcem, ki po Kidričevi dostopajo do svojih domov, dostavnim in servisnim vozilom ter intervencijskim službam. Vstop bo zavarovan s potopnim valjem pri Taverni, ki bo opremljen z naprednim sistemom za prepoznavo registrskih oznak, kar bo omogočilo lažji nadzor in izboljšalo prometno varnost, stanovalcem pa poenostavilo vstop in izstop iz mestnega jedra.

Do konca leta želi občina z javnih površin tega območja umakniti tudi večji delež parkirnih mest, zato je že v začetku maja stanovalkam in stanovalcem mestnega jedra Kopra poslala zloženko z vsemi informacijami o alternativnih možnostih parkiranja. Ti imajo namreč možnost pridobitve posebnega parkirnega abonmaja za stanovalce v vrednosti 20 evrov mesečno za parkiranje v Parkirni hiši Belveder ali posebnega parkirnega letnega abonmaja v vrednosti 35,65 evra za parkiranje na parkirišču Severna obvoznica pod Bastionom. Ker si želi končno prometno ureditev zasnovati skupaj s stanovalci, je pri njih že preverjala interes za enega od abonmajev, prejete obrazce pa je obravnavala kot vloge in bo v teh dneh upravičencem že poslala potrdila. Stanovalke in stanovalci mestnega jedra, ki svojega interesa še niste izrazili, lahko čim prej izpolnite vlogo, ki jo v času uradnih ur dobite v sprejemni pisarni Mestne občine Koper.

Prednost imajo stanovalci Muzejskega trga, Kocjančičeve ulice, dela Kidričeve ulice, ki so dosedanji imetniki dovolilnic za parkiranje na Muzejskem trgu. Naslednji upravičenci so stanovalci ulic Kidričeve, dela Čevljarske, Triglavske, Garibaldijeve, Barvarske, Tumove, dela Župančičeve, Pobočne, Kettejeve, Budičinove, Kolaričeve, Santorijeve in Resslove ulice. Stanovalci območij Verdijeva, Mladinska in Glagoljaška ulica, Belveder ter Nazorjev trg, ki so imetniki dovolilnic za parkiranje v mestnem jedru, v prvi fazi ne bodo imeli možnosti pridobitve posebnega abonmaja za parkiranje v PH Belveder in bodo še naprej parkirali na javnih površinah starega mestnega jedra Kopra.

S pridobitvijo posebnega abonmaja za parkiranje v PH Belveder oziroma ob Severni obvoznici si bodo prebivalci zagotovili prosto parkirno mesto za časovno neomejeno parkiranje. Ob tem bodo ohranili pravico dostopa do svojih domov za potrebe dostave, ne bodo pa več imeli možnosti parkiranja na javnih površinah kot do zdaj.

Izvajalec del, družba CGP, d. d. iz Novega mesta, je v okviru 6,6 milijona evrov vredne investicije uredil 466 parkirnih mest v treh etažah, zožil del sprehajalne poti in tako ustvaril pogoje za dvosmerni promet, ki bo omogočal vstop v parkirno hišo tudi s severne obvoznice, ob Bastionu nasproti potniškega terminala pa uredil še krožišče in ga opremil z informativnim zaslonom o zasedenosti parkirne hiše. Na ta način bo občina zagotovila normalno pretočnost prometa tudi ob polni zasedenosti garaže in se izognila gneči neposredno pred vstopom. Poskrbela bo tudi za pešce, saj bo ob vozišču predvidela nekoliko ožji sprehajalni pas in uredila dva prehoda za pešce.

Družba CGP bo v naslednjih mesecih nad parkirno hišo uredila še mestni park po zasnovi arhitekturnega podjetja Marasovic arhitekti. V parku bodo postavljeni številni elementi, ki omogočajo različne oblike druženja. Poleg zelenih površin in kotičkov, namenjenih počitku, so v rešitvi predvideli tudi vodne elemente, ki bodo popestrili ureditev trga, hkrati pa predstavljali zvočno kuliso za preglasitev hrupa bližnjega pristanišča. V parkirni hiši bo od konca naslednjega tedna dalje postavljena tudi razstava fotografij projekta končne zunanje ureditve.