Preglej vse novice

Podaljšan rok za prijavo škode, nastale kot posledica neugodnih vremenskih razmer

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Upravičenci, ki so v času med 11. junijem in 24. avgustom 2019, zaradi neugodnih vremenskih razmer (neurje s točo) utrpeli škodo na pridelkih v tekoči kmetijski proizvodnji, lahko vlogo za prijavo škode oddajo vse do srede 22. januarja 2020.

Obrazce mora nosilec kmetijskega gospodarstva izpolniti, podpisati in s priloženimi dokazili dostaviti v glavno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10. Podatke navedene na obrazcu (vnešene v aplikacijo AJDA) bodo preverile občinske in regijske komisije za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah, v sodelovanju s kmetijskimi inšpektorji.

Za pojasnila se lahko obrnete na Valterja Kozloviča – telefonska številka 05 66 46 244.