Preglej vse novice

Mestna občina Koper pripravlja delavnice o prihodnosti prostora občine

Kategorija: OPN
Datum objave:

 

Mestna občina Koper bo v četrtek, 23. januarja 2020, začela izvajati delavnice za preveritev strateških ciljev prostorskega razvoja občine. Ker gre za zahteven zakonodajni postopek, bodo občanke in občani na delavnicah dobili vse najpomembnejše informacije o pripravi in postopku sprejemanja OPN-ja.

Z delavnicami, zaokroženimi pod naslovom Urejajmo prostor – Gestiamo insieme il territorio, želi Mestna občina Koper občanke in občane vključiti v proces priprave občinskega prostorskega načrta (OPN), najpomembnejšega razvojnega dokumenta vsake lokalne skupnosti, in spodbuditi razumevanje prostorskega načrtovanja, krepiti participacijo v družbi ter zavedanje, da je prostor omejena dobrina.

V ta namen je MOK pripravila šest interaktivnih delavnic, na katerih bo skupaj z občani in občankami začrtala prihodnost občinskega prostora, posebno pozornost pa bodo namenili načelom urejanja prostora in smernicam, ki jih je pri tem treba upoštevati.

»Naj nikomur ne bo nerodno priznati, da ne pozna vseh podrobnosti izjemno zapletenega prostorskega urejanja v Sloveniji,« je občankam in občanom na srce položil župan Aleš Bržan in jih pozval, naj se na delavnicah čim bolj natančno seznanijo s predpisanimi načini urejanja, rabe in varstva prostora. »Kar pet tisoč pobud za spremembo namembnosti iz kmetijskega v stavbno zemljišče, ki smo jih na občini že prejeli, priča o tem, da se ne zavedamo, da so kmetijska zemljišča eden izmed naših ključnih neobnovljivih naravnih virov,« je opozoril in izrazil željo, da bi OPN čim bolj aktivno sooblikovali tudi občanke in občani. »Svoj razvoj začrtajmo skupaj! Učinkovito zavarujmo svojo naravno in kulturno dediščino. Postanimo okoljsko in prostorsko odgovorna občina, v kateri občanke in občani ter gospodarstvo pozorno skrbijo za svoj življenjski prostor in s svojo vizijo ter ravnanjem dajejo zgled ostalim lokalnim skupnostim. Iz občine, ki zamuja, postanimo občina, ki vodi,« je sklenil Bržan.

Delavnice bodo od 23. januarja do 11. februarja 2020 potekale na šestih lokacijah:

LOKACIJA DATUM
Zadružni dom Šmarje Četrtek, 23. januar 2020, 17.30‒19.00
Zadružni dom Škofije Torek, 28. januar 2020, 17.30‒19.00
Zadružni dom Sv. Anton Četrtek, 30. januar 2020, 17.30‒19.00
Zelena dvorana Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper Torek, 4. februar 2020, 17.30‒19.00
Zadružni dom Gračišče Četrtek, 6. februar 2020, 17.30‒19.00
Zadružni dom Dekani Torek, 11. februar 2020, 17.30‒19.00

Ko bo osnutek OPN-ja pripravljen, ga bo MOK predvidoma maja letos predstavila po krajevnih skupnostih, nato bo posredovan v pridobitev in uskladitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora. Konec leta 2020 bosta sledili javna razgrnitev in javna obravnava, OPN pa naj bi dokončno sprejeli predvidoma konec leta 2021.