Preglej vse novice

Poziv k oddaji kandidatur za člana sveta koprske izpostave JSKD

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Odbor za družbene dejavnosti Občinskega sveta Mestne občine Koper poziva k oddaji kandidatur za člana sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Koper. Predlog mora vsebovati ime in priimek kadndiata/tke, naslov, starost, izobrazbo in kratko obrazložitev dejavnosti. Rok za oddajo je 19. marec.

Lokalna skupnost, v kateri je sedež območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, predlaga tri predstavnike od skupno štirih članov sveta sklada, imenuje pa jih direktor JSKD Koper.

Poziv je namenjen društvom, zvezi kulturnih društev in posameznikom/cam, ki v koprski občini delujejo na področju kulturnih dejavnosti, ki morajo za oddajo kandidature izpolniti obrazec in ga najkasneje do 19. marca 2021 poslati na Mestno občino Koper, s pripisom Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Predlog mora vsebovati ime in priimek kandidata/tke, naslov, starost, izobrazbo in obrazložitev dejavnosti ter soglasje kandidata/tke h kandidaturi.

Poziv je objavljen na https://www.koper.si/public_tender/83452/.