Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Prenovljeni Libertas bo eno najprepoznavnejših kulturnih stičišč v Sloveniji

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Svetnice in svetniki so na včerajšnji 5. izredni seji Občinskega sveta Mestne občine Koper potrdili investicijski program za prenovo objekta Libertas, ki bo pomembno prispeval k nadgradnji in razvoju kulturnega in turističnega sektorja. Ob tem so potrdili tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Koper ter predlog Sklepa o potrditvi Investicijskega programa za projekt Kanalizacija Poletiči–Beli Kamen in Gažon.

S potrditvijo investicijskega programa za prenovo objekta Libertas so svetnice in svetniki dali zeleno luč za vzpostavitev nove kulturne infrastrukture v Mestni občini Koper, ki bo lahko gostila dogodke in prireditve, koncerte, filmske in gledališke predstave, sodobne intermedijske predstave, potopisna in druga predavanja, izobraževanja, okrogle mize, predstavitve in konference. Kulturno stičišče bo v prvi vrsti namenjeno prebivalcem Mestne občine Koper, tistim, ki aktivno delujejo na območju občine, in tudi prebivalcem drugih istrskih občin. Namen projekta je zagotoviti kakovostno kulturno ponudbo in zagotoviti pogoje za razvoj kreativnih industrij v širši regiji. Občina verjame, da bo delovanje in sodelovanje Libertasa seglo tudi prek meja v sosednjo Italijo in na Hrvaško.

V objektu bodo umeščeni velika dvorana za 800 oseb, manjša večnamenska dvorana za 200 oseb, večja konferenčna soba za 20 oseb in muzej, namenjen pričevanju in posredovanju izročila tehniške dediščine na našem območju. Prostore bo povezovala velika veža, zasnovana na način, da omogoča prostor druženja in izvedbe manjših, pogovornih prireditev. V veži bo omogočen tudi razstavni program, ki bo odslikaval sočasno kulturno in turistično ponudbo občine. Zunanji prostor bo imel funkcijo kulturnega trga, na katerem bo možno izvajati manjše kulturne dogodke neformalnega značaja. Pogovori, recitali pesmi, pop up razstave, simpoziji in pogovori ob kavi bodo izkoriščali ugodno mediteransko klimo in prenesli dogodke izven zidov skladišča.

Vrednost investicije znaša nekaj več kot pet milijonov evrov z vključenim DDV, občina pa bo projekt prijavila na Javni razpis Ministrstva za kulturo za sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost, ki bo objavljen predvidoma marca letos. Investicija bi se lahko zaključila predvidoma do konca septembra 2024.

Svetnice in svetniki so na seji potrdili tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Koper, s katerim predvideva izvedbo zamenjave upravljanja ankaranske in bertoške vpadnice z upravljavcem DRSI. Občina bo tako iz odloka izvzela ankaransko in bertoško vpadnico, ki bosta postali državni cesti, v odlok pa bo vključila del zdaj državne Ankaranske ceste, ki bo po novem v upravljanju Mestne občine Koper.

Potrdili so še investicijski program za projekt gradnje manjkajočega dela kanalizacije na poselitvenih območjih Poletiči (zaselek Beli Kamen) in Gažon, s katerim bo občina kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje naložb v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode na poselitvenih območjih, manjših od 2000 PE. Za skoraj 3.200.000 evrov vreden projekt, ki predvideva gradnjo 3.157,92 metra kanalizacijskega omrežja in enega črpališča, bi lahko pridobila 963.618,21 evra sredstev sklada za okrevanje in odpornost.