Preglej vse novice

Prvi ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Šalare

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Danes se je začela sanacija odprtega meteornega odvodnega kanala vzdolž struge reke Badaševica v Šalari, ki zaradi nedovoljenih posegov že dolga leta ne služi več svojemu namenu. V okviru del bodo strugo očistili nanosov in jo poglobili, posekali bližnje rastje in tako znova vzpostavili normalno pretočnost. Dela bodo trajala predvidoma deset dni, izvajalo jih bo Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj.

Mestna občina Koper je pred začetkom del krajane pozvala, naj s trase čim prej odstranijo vse objekte in naprave, ki ovirajo izvedbo del, sicer jih bo občina odstranila na njihove stroške. Marjetici Koper je ob tem naročila temeljit pregled meteorne in mešane kanalizacije. Ureditev približno 400 metrov dolgega območja ob Badaševici je poverila podjetju VGP Drava Ptuj, ki bo v naslednjih desetih dneh očistil in odstranil dolgoletne nanose, posekal rastje, po potrebi poglobil strugo kanala in tako znova vzpostavil normalno pretočnost. Izkopan material bodo uporabili za utrditev in zvišanje brežine Badaševice na najbolj izpostavljenih delih. Dela so se začela danes, 1. februarja, njihova vrednost znaša 17.000 evrov.

Sanacija meteornega kanala ob strugi Badaševice je le prvi od interventnih ukrepov, ki jih bo Mestna občina Koper izpeljala z namenom izboljšanja poplavne varnosti širšega območja Šalare. Naslednji korak je pridobitev projektne dokumentacije za obnovo komunalne infrastrukture, v okviru katere bo predvidela tudi faze izvedbe potrebne obnove oziroma komunalne ureditve tega območja.

Mestna občina Koper je k ukrepanju pozvala tudi Direkcijo RS za vode. Ta je v začetku leta sanirala poškodovano brežino struge Badaševice in se zavezala, da bo prednostno pristopila k nadaljnjim postopkom za gradnjo suhega zadrževalnika Pradisjol, ki bo bistveno izboljšal poplavno varnost tega območja.