Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo posameznih delov objekta »Solis«

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

Rok za plačilo varščine: 28.9.2020
Datum javne dražbe: 1.10.2020, ob 10.00
Lokacija: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

 

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

Posamezni deli nedokončanega poslovnega objekta »Solis« na Bonifiki, ID znak: stavba 2605-2120, na naslovu Piranska cesta 2, 6000 Koper. Navedeni objekt stoji na nepremičninah s parc. št. 1397/24, 1397/26, 1430/24, 1430/26, 1430/30, 1430/34, vse k.o. 2605 Koper.

Izklicna cena: 6.583.647,00 € (z besedo: šestmilijonov petstotriinosemdesettisoč šeststosedeminštirideset evrov in 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine