06. 07. 2022 V slovenski Istri še ostrejši ukrepi varčevanja z vodo Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper za leto 2021

Interesno področje: Otroci in mladina
Datum objave:

Mestna občina Koper je objavila Javni razpis za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper za leto 2021.

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 18. junija 2021, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico (OBR-4). Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo zavržene.

Odpiranje prijav, ki ga vodi komisija, bo najkasneje v roku petih delovnih dni po poteku roka za prijavo.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, telefon 05 66 46 238 ali 05 66 46 239.