Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk, posledic epidemije nalezljive bolezni covid-19 v letu 2021

Interesno področje: Socialno varstvo
Datum objave:

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk,

posledic epidemije nalezljive bolezni covid-19 v letu 2021.

 

Predmet in cilj javnega razpisa je sofinanciranje programov za otroke in mladostnike v javnih vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk, posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v letu 2021, ki jih izvajajo društva, ustanove in zavodi, in sicer:

  1. Psihosocialno svetovanje in psihosocialna pomoč za otroke in mladostnike Mestne občine Koper (individualno oziroma v manjših, podpornih skupinah);
  2. Preventivne delavnice na temo preprečevanja zasvojenosti z digitalnimi mediji (varna uporaba televizije, digitalnih naprav in spleta ter preprečevanje nasilja na spletnih forumih in telefonskega ustrahovanja);
  3. Preventivne delavnice na temo preprečevanja samopoškodovalnega in samomorilnega vedenja otrok in mladostnikov;
  4. Preventivne delavnice na temo preprečevanja nasilja (medvrstniško nasilje in/ali nasilje v družini);
  5. Preventivne delavnice na temo preprečevanja zasvojenosti z alkoholom in/ali s tobakom ter nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi;
  6. Preventivne delavnice na temo socialno – emocionalnega učenja (zviševanje socialne in čustvene kompetentnosti, trening socialnih veščin in upravljanje z medosebnimi odnosi).

Psihosocialno svetovanje in psihosocialna pomoč ter preventivne delavnice so namenjene:

  • otrokom, vključenim v programe predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper;
  • otrokom, vključenim v programe osnovnošolskega izobraževanja v osnovnih šolah Mestne občine Koper ter
  • otrokom in mladostnikom, vključenim v programe srednješolskega izobraževanja, ki imajo sedež v Mestni občini Koper.

Izvajalci programov se za izvajanje programov dogovarjajo neposredno z javnimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi v Mestni občini Koper.

Zaželeno je, da se delavnice izvedejo v vseh javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih (vrtcih, šolah in srednjih šolah), ki imajo sedež v Mestni občini Koper.

Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 20. avgusta 2021 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk, posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v letu 2021, št. 122-65/2021«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.