Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za »parcele številka 1034/1, 1034/2 in 1034/3, vse k.o. Hribi«

Kategorija: Urejanje prostora
Datum objave:

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za »parcele številka 1034/1, 1034/2 in 1034/3, vse k.o. Hribi« bo potekala med 21. 10. in 4. 11. 2021, v tem času bo v avli občinske uprave Mestne občine Koper, Verdijeva 10, ter na spletu javno razgrnjeno tudi gradivo.

Ogled razgrnjenega gradiva v veži upravne stavbe bo možen v času uradnih ur, ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure, ob petkih pa od 8. do 13. ure.

Pripombe in predloge lahko v času javne razgrnitve pošljete na naslov Mestna občina Koper, Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, Verdijeva 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov obcina@koper.si s pripisom »3505-13/2021 – Lokacijska preveritev k.o. Hribi«.

Dokumentacija je dostopna tukaj.