Preglej vse novice

Razpisana so sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v koprski občini 2024

Kategorija: Splošno
Datum objave:
koprsko podeželje

Upravičenci lahko tudi v letu 2024 kandidirajo za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Mestne občine Koper. Gre za 82 tisoč evrov, ki jih bo občina na podlagi objavljenega javnega razpisa namenila za izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva. Rok za oddajo vlog se izteče v petek, 15. marca.

Mestna občina Koper je objavila javni razpis za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2024. Predmet javnega razpisa je dodelitev državnih pomoči na podlagi evropske uredbe za skupinske izjeme in uredbe de minimis ter ostalih ukrepov občine, in sicer za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja v občini. Sredstva po tem razpisu, ki so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper, se dodeljujejo za različne namene znotraj posameznega ukrepa po pravilih o državnih pomočeh.

Gre za skupno 82 tisoč evrov pomoči, od tega bo 60 tisoč evrov namenjenih za pomoč za naložbe pri posodabljanju kmetijskih gospodarstev, urejanju kmetijskih zemljišč in pašnikov, pomoči za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov ter pomoč pri plačilu zavarovalnih premij. Občina bo 12 tisoč evrov namenila pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, naložbe v opravljanje nekmetijskih dejavnosti na kmetiji in izobraževanju ter usposabljanju na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja. 10 tisoč evrov pa bo dodelila za sofinanciranje neprofitnih dejavnosti in materialnih stroškov društev oz. združenj s področja kmetijstva in razvoja podeželja z območja občine, ki ne predstavljajo državne pomoči in njihov cilj ni pridobivanje dobička.

Rok za prijavo je do petka, 15. marca 2024.

Več informacij o razpisu najdete na povezavi.

Foto: Jaka Ivančič