Vse vloge, obrazci in predpisi

Lokacijska preveritev za parcelo št. 3722/2, k. o. 2606 Semedela