Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2001

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2001 (Uradne objave št. 6/01) in spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 49/01).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o financiranju občin, Zakona o javnih financah, Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Koper.

Dokumentacija