Vse vloge, obrazci in predpisi

Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta

Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta (Uradne objave št. 45/02).

Pravila so bila sprejeta na podlagi Zakona o državnem svetu, Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Koper.