Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Vse vloge, obrazci in predpisi

Pravilnik o višini in načinu določanja plač ter plačil funkcionarjev Mestne občine Koper

Pravilnik o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov (Uradne objave št. 8/00) in spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 22/01, 6/02, 34/02 in 61/04).

Neuradna prečiščena besedila so na razpolago po vrstnem redu sprejetih sprememb in dopolnitev.

Pravilnik je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Poslovnika Mestne občine Koper in Statuta Mestne občine Koper.