Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep – določitev števila članov svetov KS in volilnih enot

Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Mestne občine Koper (Uradne objave št. 45/02) in popravek sklepa (Uradne objave št. 47/02).

Sklep je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalnih volitvah in Zakona o lokalni samoupravi.