Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o dovoljenih spremembah namembnosti pritličij stavb na območju mestnega jedra Koper