Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o razpisu naknadnega referenduma o odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu

Sklep o razpisu naknadnega referenduma o odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu “Večnamenska dvorana v Kopru” (Uradni list RS št. 39/2005) in Izid naknadnega referenduma (Uradni list, št. 54/05)

Sklep je bil sprejet na podlagi Statuta Mestne občine Koper

Dokumentacija