Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o razpisu naknadnega referenduma o odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu

Sklep o razpisu naknadnega referenduma o odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu “Večnamenska dvorana v Kopru” (Uradni list RS št. 39/2005) in Izid naknadnega referenduma (Uradni list, št. 54/05)

Sklep je bil sprejet na podlagi Statuta Mestne občine Koper

Dokumentacija
sklep.doc / .doc / 510 KB
izid.doc / .doc / 36 KB
sklep2.doc / .doc / 134 KB
Sklep-UL-39_2005.doc / .doc / 29 KB