Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o uporabi indeksa rasti cen življenjskih potrebščin pri določitvi višine najemnine v pogodbah o najemu poslovnega prostora – Delibera sull’applicazione dell’indice di aumento dei prezzi al consumo alla determinazione dei canoni di locazione nei contratti di locazione per i locali commerciali (UL RS, št. 11/22)