Vse vloge, obrazci in predpisi

ZN za Prade

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper – UL 95/2006.