Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Sklepi o dodelitvi sredstev za omilitvene ukrepe v nabiralnikih do prihodnjega tedna

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je v tem tednu začela pošiljati sklepe o dodelitvi sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti. Upravičenci bodo sklepe prejeli najkasneje do začetka prihodnjega tedna. Po pravnomočnosti vseh sklepov bo občina oblikovala in objavila končen seznam izbranih upravičencev in z njimi sklenila pogodbo o sofinanciranju.

Na javni razpis o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leto 2020 je pravočasno prispelo več kot 250 vlog. Med predvidenimi ukrepi je bilo največ zanimanja za zamenjavo stavbnega pohištva, nakup klimatske naprave, obnovo fasadnega ometa in izolacijo strešne ali podstrešne konstrukcije, le nekaj pa je takih, ki so predvidevali celovito obnovo stanovanjske enote.

Vse prejete vloge je vsebinsko pregledala in jih na podlagi meril ovrednotila strokovna komisija, ki bo po pravnomočnosti sklepov o dodelitvi sredstev, predvidoma konec julija, oblikovala in objavila končno prednostno listo izbranih upravičencev. Z njimi bo nato sklenila pogodbo o sofinanciranju. Višina nepovratnih sredstev, ki jih lahko pridobi upravičenec, znaša najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Izjema so socialno šibki občani, ki bodo upravičeni do finančne spodbude v obsegu 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, vendar ta ne sme presegati najvišje določene vrednosti sredstev glede na površino stavbe oziroma dela stavbe. Najvišji znesek sofinanciranja znaša 17.000 evrov, in sicer za stanovanjske površine, večje od 91 kvadratnih metrov.

Sredstva so namenska in bodo dodeljena za tiste naložbe, ki v največji meri odpravljajo oziroma zmanjšujejo vplive pristaniške dejavnosti na okolje in zdravje ljudi ter kulturno dediščino. Mednje sodijo zamenjava stavbnega pohištva, izvedba fasadnega ometa, izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije, vgradnja sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka, namestitev klimatske naprave in posaditev ustreznih sredozemskih zimzelenih grmovnic in dreves.

V proračunu za leto 2020 je Mestna občina Koper za ta namen zagotovila 400 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Gre za sredstva, ki jih Luka Koper na podlagi dogovora z občino letno namenja za izvajanje omilitvenih ukrepov.