Preglej vse novice

Sprememba javnega poziva k oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN za ureditev območja kamnoloma Griža

Kategorija: Urejanje prostora
Datum objave:

Mestna občina Koper je prejela poziv Civilne iniciative kamnolom Griža pri Rižani za podaljšanje roka za podajanje predlogov in pripomb k predlogu izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za to območje. Kot so obrazložili, je pri urejanju prostora treba skrbno tehtati in medsebojno usklajevati različne interese, upoštevati načelo strokovnosti in načelo sodelovanja javnosti in zato občini predlagali podaljšanje roka za podajo predlogov in pripomb za vsaj trideset dni. Ob tem so predlagali, naj v okviru postopka skliče tudi zbor občanov in izpelje javno razpravo ter tako javnost seznani na krajevno običajen način.

Po proučitvi poziva je Mestna občina Koper trajanje razgrnitve ter rok za podajo pripomb in predlogov podaljša do 15. marca 2021. Ob tem je sprejela odločitev, da bo, če bodo epidemiološke razmere to omogočale, javno predstavitev predloga izhodišč izpeljala 3. marca 2021, ob 16. uri v prostorih krajevne skupnosti Gračišče, 4. marca, ob 16. uri pa še v prostorih krajevne skupnosti Črni kal.

Sklep o spremembi poziva je dostopen na naslovu https://www.koper.si/regulation/oppn-za-ureditev-obmocja-kamnoloma-grize/.