Preglej vse novice

Svetnice in svetniki potrdili spremembe proračuna

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Občinski svet Mestne občine Koper je na včerajšnji 25. redni seji sprejel spremembe proračuna za leto 2022. Ta bo težek 100,6 milijona evrov, od tega bo občina več kot 51 milijonov namenila investicijam. Prav tako so sprejeli predlog za razglasitev skladišča Libertas za spomenik lokalnega pomena in predlog občine, da v historičnem mestnem jedru znova določi ulice in trge, kjer lastniki pritličij stavb ne smejo spreminjati v stanovanja ali prostore za kratkotrajno namestitev.

V spremembah proračuna za leto 2022 se prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov zvišujejo za 15,3 odstotka in znašajo 85.986.261 evrov, kar je za 11.394.630 evrov več v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2022, zlasti na račun sredstev sofinanciranja iz Evropske unije in države. Skupni odhodki se zvišujejo za 28 odstotkov in znašajo 100.668.840 evrov, to je za 21.996.940 evrov več v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2022. Na zvišanje odhodkov so vplivali predvsem investicijski odhodki, ki so višji za 59 odstotkov, k temu so v največji meri prispevali finančni zamiki več investicij ter nekateri projekti, ki se na novo vključujejo s spremembo proračuna.

Načrtovani obseg investicij v letu 2022 tako presega 50 milijonov evrov, ki jih bo občina namenila za izgradnjo kanalizacije na poselitvenih območjih Bertoki, Škofije in Hrvatini (Čisto za Koper in Ankaran) v višini 15,7 milijona evrov, novogradnjo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije v višini 9,5 milijona evrov, dokončanje parkirne hiše P + R Sonce za Barko v vrednosti 5,5 milijona evrov, od tega je 2.459.559,2 evra sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj, 614.889,80 evra pa sredstev slovenske udeležbe, in dokončanje nove avtobusne postaje ob vhodu v mesto (vrednost gradbenih del znaša nekaj manj kot dva milijona evrov, od katerih bo nekaj več kot en milijon evrov sredstev Celostnih teritorialnih naložb).

V letu 2022 občina načrtuje še gradnjo nadstrešnice na mestni tržnici v Kopru, za kar je v proračunu namenila 1.359.905 evrov, ureditev žalne ploščadi s senčnico na pokopališču Škocjan v vrednosti 513.383 evrov in gradnjo kanalizacije na območju Moleta, ki je ocenjena na 1,1 milijona evrov. V proračunu so rezervirana tudi sredstva za celovito sanacijo garažne hiše na Krožni cesti, gradnjo zunanje plezalne stene na Bonifiki, ki bo skupaj z obstoječo infrastrukturo združevala discipline balvanskega, hitrostnega in težavnostnega plezanja, v fazi izdelave je še projektna dokumentacija za novogradnjo šolske telovadnice v Osnovi šoli Šmarje pri Kopru. Skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport občina v prihodnjih letih načrtuje celovito obnovo objekta Collegio dei nobili, v katerem delujeta Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Gimnazija Gian Rinaldo Carli z italijanskim učnim jezikom.

Svetnice in svetniki so včeraj sprejeli tudi predlog za razglasitev skladišča Libertas za spomenik lokalnega pomena. S spremembo namembnosti skladišča soli se obeta tudi preoblikovanje njegove družbene vloge in vzpostavitev nove kulturne infrastrukture v občini. Razglasitvi objekta za kulturni spomenik bo namreč sledila idejna zasnova novega kulturnega stičišča mesta, ki bo obsegalo muzejsko zbirko, dve prireditveni dvorani s 500 in 100 sedeži ter manjšo sejno sobo in ustrezne funkcijske prostore.

Potrdili so še predlog občine, da v historičnem mestnem jedru znova določi ulice in trge, kjer lastniki pritličij stavb ne smejo spreminjati v stanovanja ali prostore za kratkotrajno namestitev. Izkazalo se je namreč, da spremembe namembnosti pritličij spreminjajo podobo glavnih ulic in trgov, kar vpliva na izgubljanje identitete historičnega mestnega jedra.

Med drugim je Občinski svet Mestne občine Koper včeraj sprejel tudi predlog sklepa o znižanju najemnin občinskih poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru. Od januarja 2022 do 31. decembra 2022 bodo najemniki občinskih poslovnih prostorov, ki so pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, upravičeni do 30-odstotnega znižanja najemnine. Ta ukrep je sicer v veljavi že od leta 2014, z njim pa občina želi spodbujati angažiranost lokalnih podjetnikov in zlasti specifiko poslovnih prostorov v mestnem jedru, ki delujejo v težjih pogojih kot tisti v trgovskih centrih.