Preglej vse novice

Tranzit bo reševala hitra cesta med Bertoki in Dragonjo

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Župani Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran so se danes sešli na 3. redni koordinaciji, na kateri so se med drugim seznanili s poročilom Rižanskega vodovoda Koper o dodatnem vodnem viru, nadaljevali pogovore o hitri cesti Koper–Dragonja in se opredelili do problematike invazivnih tujerodnih komarjev v istrskih občinah.

 

Martin Pregelj, direktor Rižanskega vodovoda Koper, je županom predstavil aktivnosti z državo, ki so potekale od železniške nesreče. Župani so se na podlagi informacij odločili, da bodo vztrajali, da država v najkrajšem možnem roku izpolni svojo obveznost in sprejeme odločitev o dodatnem vodnem viru, in na podlagi te odločitve pripravili konkreten načrt korakov, ki bodo pitno vodo pripeljali v slovensko Istro.

Prof. Janez Koželj, Marko Starman in mag. Andrej Cvar so županom predstavili rezultate, do katerih so prišli pri iskanju odgovorov na vprašanje avtocestnega omrežja v slovenski Istri. Njihova ugotovitev, s katero so župani soglašali, je, da je prvi korak za rešitev vprašanja tranzita v slovenski Istri čimprejšnji začetek gradnje hitre ceste med Bertoki in Dragonjo.

Medicinski entomolog in predstojnik Oddelka za biodiverziteto Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije doc. dr. Vladimir Ivović in medicinska entomologinja dr. Katja Kalan sta obrazložila pobudo za reševanje vse bolj pereče problematike invazivnih tujerodnih komarjev v istrskih občinah. Župani občin so soglašali, da bodo skupno pristopili k reševanju problematike invazivnih tujerodnih komarje in za koordinatorja imenovali Občino Izola.

Župan Občine Piran Đenio Zadković je odprl tudi problematiko depojev javnih zavodov na področju kulture, s katero se soočajo vse štiri istrske občine. Za koordinatorja pri iskanju rešitev na tem področju so župani zadolžili Pokrajinski muzej Koper, ki bo v sodelovanju z drugimi kulturnimi zavodi in ustanovami pripravil pregled problematike in predlog rešitve.