Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Vpis prvošolčkov v koprske osnovne šole

Kategorija: Splošno
Datum objave:

V koprskih osnovnih šolah so se začeli vpisi otrok v prve razrede za šolsko leto 2022/23. Vse informacije o terminih in postopku vpisa lahko starši dobijo na spletni strani šole, v katero se otrok vpisuje.

Jeseni bodo v šolske klopi prvič sedli otroci, rojeni leta 2016. Tudi letos bodo vpisi prilagojeni epidemiološkim razmeram in trenutno veljavnim vladnim ukrepom, večina šol bo sestanke s starši izpeljala na daljavo. Na podlagi Zakona o osnovni šoli imajo starši pravico otroka vpisati v javno ali zasebno osnovno šolo s koncesijo, za svojega otroka lahko organizirajo tudi izobraževanje na domu.

Prepis otroka mogoč, a odvisen od zmogljivosti posameznih šol

V Mestni občini Koper lahko starši otroke vpišejo v eno od enajstih osnovnih šol. Koliko jih bo dejansko jeseni sedlo v šolske klopi, še ni znano, so pa šole poslale skupno 630 povabil k vpisu.

Katero osnovno šolo bo otrok obiskoval, je odvisno od šolskega okoliša, ki je določen glede na stalno ali začasno prebivališče, imajo pa starši 15 dni od vpisa možnost podati vlogo za prepis otroka v šolo zunaj šolskega okoliša. S prepisom mora sicer soglašati šola, v katero se želi otrok vpisati, ob tem pa mora otrok izpolnjevati še pogoje, določene z Uredbo Vlade Republike Slovenije.

Po prejetju vlog bodo šole skupaj z ustanoviteljico, koprsko občino, odločale o razporeditvi učencev iz skupnih okolišev. Ustanoviteljica je dolžna zagotavljati enakomerno razporeditev učencev glede na zmogljivost oziroma prostorske možnosti posameznih šol.

Rodnost v Sloveniji še vedno upada

Čeprav je v Sloveniji iz leta v leto več prebivalcev, rodnost počasi, a vztrajno pada. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje se je v Sloveniji med leti 2008 in 2017 vsako leto rodilo več kot 20.000 otrok, leta 2018 je bila ta številka prvič po dolgih letih manjša, enako je bilo leto kasneje. Za primerjavo velja izpostaviti leto 2010, ko se je v Sloveniji rodilo 22.343 otrok, kar je največ po letu 1990.

Trend padanja rodnosti zaznavamo tudi v koprski občini. Po zbranih podatkih se je v MOK med letoma 2006 (476 rojenih otrok) in 2014 (625 rojenih otrok) število rojenih otrok v posameznem letu vztrajno višalo, po tem letu pa se je trend obrnil. Leta 2015 se je rodilo 566 otrok, leta 2017 453 otrok, v letu 2020 pa 437. Nižji vpis otrok v šole pričakujemo tudi v prihodnosti.