Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Župan MOK: »Z občinskim prostorskim načrtom iščemo razvojne priložnosti občine«

Kategorija: Splošno, OPN, Urejanje prostora
Datum objave:

Mestna občina Koper je včeraj, 14. februarja, razgrnila dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper in Okoljsko poročilo za OPN Mestne občine Koper. Do 31. marca bo izpeljala več javnih obravnav, javnost pa bo na gradivo lahko podala svoje pripombe in predloge.

Dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper in Okoljsko poročilo za OPN Mestne občine Koper z dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja bosta do 31. marca na ogled na spletni strani občine, v veži upravne stavbe Mestne občine Koper in v prostorih krajevnih skupnosti Mestne občine Koper.

Na današnji novinarski konferenci v pretorski palači je župan Mestne občine Koper Aleš Bržan poudaril, da OPN ni le prostorski akt, s katerim spreminjamo namembnost posameznih zemljišč: »V njem smo iskali razvojne priložnosti občine kot celote in opredelili širša območja z različnimi potenciali. Dejstvo je, da bo Koper zaradi svoje lege, tradicije, potreb, znanja in izkušenj ostal pomembno transportno in logistično središče v tem delu Evrope. Zato smo tudi v osnutku OPN predvideli in omogočili nadaljnji razvoj pristaniške in podpornih dejavnosti.« Dodal je, da je vizija občine zlasti družbeno in okoljsko odgovorna skupnost, ki temelji na znanju: »Želimo postati tehnološko napredna skupnost, zeleno turistično središče, občina, v kateri se kmetijska zemljišča ne bodo več zaraščala, občina kakovostnih delovnih mest, ki občankam in občanom ponuja priložnost, da si dom ustvarijo v svojem kraju. Predvsem pa si želimo takšnega razvoja, ki ne bi ogrožal našega okolja, naravnih virov, krajine, kulturne dediščine in človekovega zdravja.«

Karla Jankovič iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda, ki je skupaj s podjetjem Locus izdelal dopolnjeni osnutek prostorskega akta, je pojasnila, da občina največje širitve stavbnih zemljišč načrtuje v mestu Koper ter v Bertokih in Pradah. »V mestu Koper občina izrablja proste, neracionalno zasedene in degradirane površine, naselji Bertoki in Prade pa predstavljata novo sekundarno središče, zato občina na tem območju načrtuje tako stanovanjske površine, delovna mesta za razvoj podjetji z razvitimi tehnologijami in storitvami z visoko vsebnostjo znanja kot tudi zelene površine.«

Kot je pojasnil Aleksander Jenko iz podjetja IPSUM, okoljske investicije d. o. o., ki je izdelalo Okoljsko poročilo z Dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja, so z okoljskim poročilom zasledovali uravnotežen razvoj prostora: »Naloga okoljskega poročila je, da poda smernice za uravnotežen prostorski razvoj ob upoštevanju vseh okoljskih ciljev, ki jih zasledujeta občina in država na podlagi strategij, nacionalnih programov in akcijskih načrtov. Z nekaterimi omilitvenimi ukrepi, ki smo jih vnesli v OPN, se zagotovi, da bodo ti vplivi prostorskega akta na okolje sprejemljivi.«

S podajo pripomb sodeluje tudi javnost

V času javne razgrnitve dokumenta, ki bo trajala do vključno 31. marca, bo občina izpeljala 15 javnih obravnav, javnost pa bo imela možnost na gradivo podati svoje pripombe in predloge. Za lažje pregledovanje grafičnih vsebin in enostavnejšo oddajo pripomb je na voljo namenski spletni portal, ki vsebuje grafične vsebine, prikazane na interaktivnem zemljevidu, omogoča pa tudi lažje iskanje in neposredno oddajo pripomb oziroma predlogov.