Preglej vse novice

Začenja se sanacija brežine na Cesti na Markovec

Kategorija: Splošno
Datum objave:

V ponedeljek se začenja celovita sanacija brežine za večstanovanjskimi bloki na Cesti na Markovec, s katere se je zaradi večdnevnega obilnega deževja decembra lani utrgal zemeljski plaz. Da bi preprečili ponovno plazenje zemlje, bodo zmanjšali naklon brežine in uredili odvodnjavanje, utrdili skalne bloke in postavili nosilne mreže. Naložba bo sklenjena predvidoma aprila prihodnje leto.   

Pristojne službe že decembra lani izpeljale več interventnih ukrepov, s katerimi so odpravile posledice zemeljskega plazu in zaščitile tamkajšnje objekte, ob tem pa napovedale, da bo za utrditev in zavarovanje brežine pred nadaljnjim plazenjem nujna celovita sanacija. Da bi določili najustreznejši način sanacije, so predhodno opravili tudi geološko-geomehanske raziskave terena, pred začetkom del pa še geološko-geotehnični elaborat.

V okviru naložbe, ki jo bo izvajalo podjetje Rafael, d. o. o., bodo najprej celovito očistili teren, posekali drevesa in grmovje, nato pa začeli urejati naklon brežine in odvodnjavanje. Poleg tega bodo stabilizirali skalne bloke na terenu in postavili sidran sistem nosilnih mrež ter poskrbeli za končno ureditev območja, na katerem bodo posadili različne drevesne vrste in grmovnice ter ga zatravili.

Gradbena dela se bodo začela v ponedeljek, 15. novembra, in bodo trajala predvidoma pet mesecev. Vrednost naložbe znaša 889.744,24 evra.