Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Začenja se vpis otrok v koprske vrtce

Kategorija: Splošno
Datum objave:
otroci

Danes, 1. februarja, se začenja vpis otrok v javne vrtce Mestne občine Koper za šolsko leto 2022/2023. Starši malčkov tudi letos izpolnijo le eno vlogo in jo oddajo v enoto vrtca prve izbire. Vlogo lahko prevzamejo na sedežu vrtcev, dostopna pa je tudi na spletni strani vrtcev in uradni spletni strani koprske občine. Rok za oddajo vlog se izteče 1. marca.

Čeprav vrtci vpisujejo in sprejemajo otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest skozi vse leto, Mestna občina Koper poziva k oddaji vloge v predpisanem roku, saj vrtci na podlagi prispelih prijav oblikujejo oddelke za novo šolsko leto, s tem pa poskrbijo, da se v programe predšolske vzgoje vključi čim večje število otrok. Ob tem je pomembno, da vlogo ponovno oddajo tudi starši, ki so vlogo za vpis v vrtec izpolnili in oddali že v šolskem letu 2021/2022, a njihov otrok v vrtec še ni bil sprejet.

Merila za sprejem otroka v vrtec skladno s sprejetim občinskim pravilnikom ostajajo nespremenjena, največ točk tudi letos prinaša stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper. Dodatne točke dobijo tudi otroci, ki imajo odložen vpis v osnovno šolo, otroci, ki so bili v preteklem šolskem letu uvrščeni na centralni čakalni seznam, a niso bili sprejeti v vrtec, in otroci staršev, ki hkrati vključujejo v vrtec dvojčke, trojčke ali četverčke. Komisija na podlagi meril določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.

Otroci, ki z začetkom novega šolskega leta (1. september) ne bodo vključeni v vrtec, bodo uvrščeni na čakalni seznam za morebitni medletni sprejem v šolskem letu 2022/2023, starši pa lahko na podlagi Odloka o subvencioniranju varstva otrok na Mestni občini Koper oddajo tudi vlogo za uveljavitev subvencije v višini 100 evrov mesečno na otroka.

Dejavnost predšolske vzgoje se v letu 2022 izvaja v 122 oddelkih osmih javnih vrtcev (trije samostojni vrtci ter pet vrtcev ob osnovnih šolah) na 28 lokacijah, v katere je bilo v mesecu decembru 2021 vključenih 2.060 otrok. Z novim šolskim letom bo koprska občina dobila tudi razvojni oddelek vrtca, ki bo deloval pod okriljem Vrtca Koper – enota Ribica.

V Mestni občini Koper delujejo tudi zasebni vrtci (Zasebni zavod Mali mehurčki, zasebni vrtec Račka in zasebni vrtec Hiša otrok na Obali). V mesecu decembru 2021 je bilo v tovrstne oblike varstva vključenih 79 koprskih otrok, ki jim občina varstvo subvencionira.

 

otroci