Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Začetek arheoloških raziskav na območju DLN za 2. tir

Kategorija: Splošno, Urejanje prostora
Datum objave:

V začetku marca oziroma ko bo vreme to dopuščalo, se bodo na območju priprave Sprememb in dopolnitev Državnega lokacijskega načrta za II. tir železniške proge Divača-Koper začele izvajati predhodne arheološke raziskave. Izvajal jih bo Center za preventivno arheologijo v okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine, potekale pa bodo tako na območju Mestne občine Koper kot Občine Hrpelje-Kozina.

Dodatne informacije v zvezi z izvedbo raziskav lahko dobite pri izvajalcu raziskav na telefonski številki 08 – 205 07 20 ali preko elektronske pošte tajnistvo.cpa@zvkds.si. Splošne informacije v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrtovanja lahko dobite na
naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, telefon (01) 478 70 00 ali preko elektronske pošte gp.mop@gov.si (kontaktna oseba ga. Meta Muršec, telefon: (01) 478 70 41, e-poštni naslov: meta.mursec@gov.si).

Dokument je dostopen tukaj.