Preglej vse novice

Zadnja usklajevanja proračuna za leto 2020

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan je minuli teden predsednikom krajevnih skupnosti koprske občine predstavil osnutek predloga proračuna za leto 2020 in jih pozval k podaji predlogov, ki jih bo občina proučila in glede na zmožnosti vključila v proračun.

Kot je v uvodu dejal, bo občina prihodnje leto projektom na podeželju namenila približno 12 milijonov evrov: »Že v kampanji sem si zadal jasen cilj, da bom prioritetno razvijal podeželje, zato sem vesel, da s proračunom za leto 2020 ta cilj naposled zasledujemo. Osnutek smo pripravili na podlagi vaših predlogov in želja, ki ste jih izpostavili čez leto, danes pa boste imeli priložnost dati tudi pobude, ki jih bomo, seveda, najprej proučili in jih po zmožnostih vključili v proračun.«

S številkami je na kratko postregla vodja Urada za finance in računovodstvo dr. Vilma Milunovič, ki je dejala, da je predlog proračuna za leto 2020 obsežen in razvojno naravnan, saj vsebuje več kot 200 investicijskih projektov. Za naložbe je občina predvidela več kot 32,5 milijonov evrov, od katerih bo približno 12 milijonov evrov namenjenih podeželju.

Besedo so dobili tudi predsedniki oziroma predstavniki krajevnih skupnosti, ki so pozdravili predlog proračuna za prihodnje leto, saj v veliki meri upošteva njihove predloge in pobude, so pa predlagali tudi nekaj dopolnitev, saj je potreb na terenu veliko.

Namero občine, da več denarja nameni razvoju podeželja, je med drugim pozdravil predsednik KS Koper – center Jadranko Čalija, ki verjame, da projekti v zaledju prispevajo tudi k izboljšanju kakovosti življenja v mestu. V prihodnjem letu pričakuje aktivno reševanje parkirne problematike stanovalcem mesta in vprašanja ločenega zbiranja odpadkov. »S projekti v naši krajevni skupnosti smo zadovoljni, z občino dobro sodelujemo, saj se hitro odzivate in nas poslušate. Letos smo sanirali parkirno hišo na Bernetičevi, velik težavo nam zdaj predstavlja parkirna hiša na Krožni je izpostavil predsednik KS Žusterna Igor Čurin in dodal, da je pred poletjem treba urediti iztok v morje na kopališču v Žusterni.

»V Borštu smo zadovoljni, saj so prioritetni projekti za naš kraj zajeti v proračunu za leto 2020. Najbolj se, seveda, veselimo ureditve igrišča,« je povedala predsednica krajevne skupnosti Boršt Kristina Jurinčič Radovac. Po besedah predsednika Dušana Arka so zadovoljni tudi v Gračišču, saj je občina v proračunu upoštevala njihove prioritete, kar nekaj projektov pa bo naslednje leto izpeljanih tudi v okviru participativnega dela proračuna, za kar gredo zasluge aktivnim krajanom in občanom, ki so projekte v njihov kraj na koncu podprli. Do proračuna so pozitivni na Škofijah, kjer bo občina v prihodnjem letu začela aktivnosti za zagotovitev novih prostorskih kapacitet za potrebe osnovne šole, uredila bo ambulanto in zgradila krožišče v središču naselja, predvidena je tudi prva faza ureditve križišča na Čuk in začetek gradnje vodovoda Slatine. Naložb, ki jih bo občina izpeljala prihodnje leto, se veselijo tudi v Šmarjah, kjer bodo po besedah podpredsednika Andreja Medveda dobili več ali manj vse, kar so predlagali. Občina bo namreč pristopila k ureditvi ceste skozi vas in v prvi fazi sanirala nekaj najbolj kritičnih odsekov. »Zahvalil bi se strokovnim službam in županu, ki je v tem letu dokazal, da mu je res mar za podeželje, kjer so potrebe velike. Veseli in zahvalni smo tudi za priznanje za drugo mesto v kategoriji vaških jeder, ki nam ga je Turistična zveza Slovenije (TZS) podelila v okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna,« je še dodal Medved.

V Hrvatinih se veselijo nadaljevanja rekonstrukcije slemenske ceste, v letu 2020 pa se po besedah predsednika Martina Nedoha nadejajo tudi ureditve igrišča pod šolo v Božičih. V Pobegih – Čežarjih so kot prioriteto izpostavili sanacijo Frenkove ulice, katere prvo fazo je občina že predvidela v predstavljenem predlogu proračuna. Občina je upoštevala tudi prioritete krajevne skupnosti Za gradom, kjer bo v letu 2020 pristopila k reševanju parkirne problematike na Benčičevi ulici in nadaljevala postopke za ureditev večjega parkirišča na Kvedrovi. »Smo zadovoljni z izkupičkom, občini se zahvaljujem za razumevanje potreb na podeželju. Za nas je vsaka naložba pomembna,« je poudaril podpredsednik krajevne skupnosti Zazid Peter Švab, ki je skupaj s predsednikoma KS Črni Kal in KS Rakitovec občino zaprosil za pomoč pri usklajevanju z državo glede gradnje obvoznice za Podpeč in pri postopkih, ki so potrebni za zagotovitev boljšega signala in optike na širšem območju.

V Bertokih si, poleg predvidenih projektov, ki jih je občina zajela v predlog proračuna, želijo tudi čimprejšnjega asfaltiranja parkirišča ob šoli v Pradah in ureditve kanalizacije na Poljski poti, v Črnem Kalu pa še sanacijo glavne ceste med Kastelcem in Socerbom ter ureditev sanitarij v cerkvi v Hrastovljah.