Preglej vse novice

Mestna občina Koper ostaja uspešna pri sistemu vodenja kakovosti

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Sistem vodenja kakovosti v Mestni občini Koper ostaja skladen z zahtevami presojanega standarda ISO 9001:2015. Zunanja presojevalca iz družbe Bureau Veritas nista ugotovila neskladnosti in tudi letos potrdila, da občinska uprava vzdržuje sistem vodenja kakovosti ter dosega zastavljeno politiko in cilje organizacije.

Pri presoji ključnih procesov občinske uprave presojevalca tudi tokrat nista ugotovila nikakršnih neskladnosti, ravno nasprotno. Vodstvo in ostali zaposleni izkazujejo visoko stopnjo zavezanosti razvoju in delovanju sistema kot tudi njegovemu nenehnemu izboljševanju, ki se kaže v dinamičnem planiranju in izvajanju dejavnosti, kompetentnosti zaposlenih in hitremu odzivanju na razmere v okolici, timskem delu, nenehnem učenju ter doslednem in pravočasnem izvajanju preventivnih ter korektivnih ukrepov. Koprska občina še naprej sledi načelu transparentnosti poslovanja, vodenja z jasno vizijo, obvladovanja procesov in morebitnih tveganj, strokovnosti dela ter zadovoljstvu občanov in občank.

Cilji v letu 2020 so bili doseženi, presojevalca sta med drugim vnovič pohvalila hiter odziv na poslabšanje epidemioloških razmer v občini in uvedene ukrepe za preprečevanje širjenja okužb na tem območju. Kot pozitivno plat sta izpostavila, da organizacija izpolnjuje veljavne zakonske, regulativne in pogodbene zahteve, zaradi česar deluje v skladu s standardi kakovosti in prijaznosti do lokalne skupnosti.

Mestna občina Koper se s certifikatom kakovosti ponaša že od leta 2003, kar potrjuje, da uveden standard kakovosti učinkovito izvaja, nenehno dopolnjuje in vzdržuje. Znova opravljena recertifikacijska presoja je kazalec uspešnosti delovanja občinske uprave, ki izpolnjuje svoje poslanstvo in učinkovito implementira načrtovane dogovore v poslovanje. Ker vsak sistem dopušča nadaljnje izboljšave, gre tokratna priporočila presojevalcev usmerit v oceno morebitnih tveganj v posameznih delovnih procesih občinske uprave.