1. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (21.12.2018)

Številka: 032-1/2018 Datum: 12.12.2018 Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 1. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v petek, 21. decembra 2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru z naslednjim dnevnim redom:
Dokumentacija
Imenovanje Mandatne komisije
Poročila Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije o izidu volitev članic/članov Občinskega sveta in Župana Mestne občine Koper
Potrditev mandatov članic/članov Občinskega sveta Mestne občine Koper
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Določitev sedežnega reda