13. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (2.7.2020)

Dokumentacija
Dokumentacija
Dokumentacija
Dokumentacija
.