Preglej vse novice

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Javna razgrnitev bo potekala od 26.09. do 25.10.2019, javna obravnava pa bo 23.10.2019 ob 16. uri.