Preglej vse novice

Naložbeni zagon se nadaljuje tudi v poletnih mesecih

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je še pred poletjem sklenila več manjših, a za posamezne vasi in naselja pomembnih naložb v cestno infrastrukturo ter se lotila še številnih novih. Na ta način je poskrbela za boljše pogoje za življenje ljudi, prometno varnost, boljšo prevoznost cest in lepšo okolico.

V Marezigah se je pred kratkim sklenila ureditev parkirišča pred tamkajšnjim zadružnim domom. Gramozno površino so v okviru 50.000 evrov vredne naložbe uredili in asfaltirali, zarisali parkirna mesta in označili intervencijsko pot. Občina je asfaltirala 150 metrov dolg odsek makadamske dostopne poti na območju od Pobegov proti Dekanom, ki jo je ob vsakem večjem neurju odnašalo. Ob tem je uredila odvodnjavanje in tako poskrbela za varen dovoz za tamkajšnje krajane.

MOK je pred dobrim mesecem dni sklenila gradnjo podpornega zidu na Mandriji (zgornje Škofije) in delno razširila cesto med drugimi in tretjimi Škofijami, kjer je sanirala tudi obcestni zid. Obe naložbi skupaj sta bili vredni 40.000 evrov. Zaključena je tudi naložba v zaselku Guci pri Vanganelu, kjer je občina na novo asfaltirala 200 metrov dolg odsek dotrajane dostopne poti do zgornjih stanovanjskih objektov.

Občina je v zadnjih dveh letih obnovila in preplastila dva odseka ceste med Sv. Antonom in Potokom, zdaj bo dela nadaljevala. V okviru del bo sanirala poškodbe na cestišču, uredila odvodnjavanje in vozišče v celoti preplastila. Na območju Sv. Antona je poleg tega pravkar zaključila sanacijo gozdne poti v zaselku Vavtlje.

Do poletja je preplastila klančino na dostopni poti do Karlov in uredila odvodnjavanje, obnovila poškodbo na cesti za Tuljake, v kratkem pa bo asfaltirala še dostopno pot do zaselka Čepinje in zamenjala dotrajane vodovodne cevi.

Pred kratkim je občina uredila prepuste in preplastila 250 metrov dolg odsek ceste v zaselku Žburga med Bonini in Cerejem. Sklenila je tudi sanacijo večjih poškodb in prekopov ter ureditev bankin na cesti za Žrnjovec v bližini Topolovca. Tam je vzpostavila in asfaltirala še obračališče za manjši avtobus.

Delavci so sanirali tudi gramozno dostopno pot do zaselka Noveli in povezovalno pot iz centra Hrvatinov do Slemenske ceste ter začeli urejati dostopne poti do zaselka Norbedi v Hrvatinih. Tam bo občina uredila odvodnjavanje, cesto pa asfaltirala.

Aktivna bo tudi letošnja jesen

Gradbeni stroji bodo v krajevnih skupnostih brneli tudi pozno v jesen. Občina bo namreč nadaljevala obnovo ceste skozi dolino Dragonje, sanirala in v celoti preplastila odsek ceste proti Borštu pri odcepu za Glem, sanirala prepuste in betonske bankine ter uredila odvodnjavanje na cesti za Grinjan in preplastila 200 metrov dolg odsek ceste za Montinjan.

Jeseni se bo začela še obnova večjega odseka ceste od Marezig proti Truškam in asfaltiranje povezovalne poti od pokopališča do glavne ceste v Rakitovcu. V tem letu bo občina izdelala še projektno dokumentacijo za celovito obnovo dotrajane Tribanske ceste, na kateri si želi urediti pločnik in javno razsvetljavo.