Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Referendum brez zbiranja podpisov 

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan je v sredo, 7. julija, prejel pobudo občana Borisa Popoviča in njegovih somišljenikov za razpis referenduma o Odloku o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka«. Ta svojo pobudo utemeljuje z dejstvom, da je del območja Urbanega središče Barka tudi območje neuresničenega Občinskega prostorskega načrta za ureditev Centralnega parka Koper. 

Razveljavitev OPPN Centralni Park Koper je bila sicer že predmet referendumske pobude, za katero je pobudnik zbral zahtevano število podpisov, a do glasovanja takrat ni prišlo zaradi sklepa Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je odločilo, da o veljavnosti takrat izpodbijanega odloka »ni mogoče odločati na naknadnem referendumu«.

Ker je nova pobuda za razpis referenduma v zvezi z uveljavitvijo Odloka o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka« vsebinsko enaka pobudi, za katero je pobudnik že zbral zahtevano število podpisov, se je župan Mestne občine Koper odločil, da predlog za razpis referenduma poda kar sam in s tem omogoči izvedbo postopka brez vnovičnega zbiranja podpisov. Ocenil je, da je njegova odgovornost, da prepreči vsako nenujno združevanje in dodatno obremenjevanje občank in občanov ter uslužbenk in uslužbencev upravne enote v začetku jeseni, torej v času napovedanega četrtega vala okužb z novo različico bolezni covid-19.

S tem ko bo predlog za razpis referendum podal kar župan sam, se bodo bistveno skrajšali tudi roki za izvedbo referenduma, zaradi česar bo lahko vprašanje uveljavitve Odloka o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka« rešeno hitreje in tako bo hitreje znana tudi odločitev občank in občanov o nadaljnjem razvoju območja, ki ga odlok ureja.

Čeprav župan ugotavlja, da je referendumska pobuda, ki jo je prejel, izrazito zavajajoča in temelji na napačnih predpostavkah, po njegovem mnenju to ne vpliva na dejstvo, da je dolžnost župana zagotoviti čim bolj učinkovito izvrševanje te zelo pomembne oblike neposredne demokracije.

Predlog za razpis referenduma o uveljavitvi Odloka o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka« bo Občinski svet Mestne občine Koper obravnaval na svoji prihodnji seji, ki bo 22. 7. 2021.