Preglej vse novice

Nov rok javne razgrnitve in javne obravnave OPPN za območje Škofije

Kategorija: Splošno, Urejanje prostora
Datum objave:

Mestna občina Koper je zaradi trenutnih epidemioloških razmer in veljavnih ukrepov za zajezitev širjenja okužbe covid-19 podaljšala rok javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za ureditev območja Škofije (17-P#1, 17-P#2, 17-P#3 in KC-25-P#), določila je tudi nov datum javne obravnave. Gradivo bo razgrnjeno vse do 18. februarja, medtem ko bo javna obravnava 9. februarja.

Gradivo dopolnjenega osnutka OPPN za ureditev območja Škofije, ki je dostopno na povezavi Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev območja Škofije (17-P#1, 17-P#2, 17-P#3 in KC-25-P#) (ID 1752) • Koper, bo javno razgrnjeno od 5. januarja do vključno 18. februarja v pritličju stavbe občinske uprave Mestne občine Koper (Verdijeva 10) in v prostorih Krajevne skupnosti Škofije (Spodnje Škofije 54, 6281 Škofije).

Nov je tudi datum javne obravnave, ki bo v sredo, 9. februarja, ob 16.30 v KS Škofije.

Glede na epidemiološke razmere lahko Krajevna skupnost določi drugo lokacijo javne obravnave, ki bo potekala ob upoštevanju ukrepov Vlade Republike Slovenije za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Javno naznanilo_podaljšanje roka J razgrnitve in sprememba datuma J obravnave dopolnjenega osnutka OPPN območja Škofije