Covid-19
Vse informacije o storitvah in ukrepih v času razglašene epidemije Preberi več
Preglej vse novice

Občinsko covid pomoč bo prejelo 187 upravičencev

Kategorija: Splošno, COVID-19
Datum objave:

Od 228 pravočasno prispelih vlog na občinskem razpisu za pomoč mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem ter samostojnim podjetnikom, ki v času epidemije niso mogli poslovati oziroma so bili pri tem omejeni, bo Mestna občina Koper finančno pomoč namenila 187 upravičencem. Nekateri so v tem času sredstva že prejeli, drugi jih bodo v naslednjih tednih. Občina bo v tem letu za pomoč gospodarstvu razdelila skupaj 400 tisoč evrov nepovratnih sredstev.

Na javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper je pravočasno prispelo 228 vlog v skupni vrednosti več kot milijon evrov. Od tega se je 136 vlog nanašalo na sofinanciranje obeh ukrepov, 92 pa na posamičen ukrep. Ker je bilo možno oddati vloge za oba ukrepa, je bilo skupno število prijavljenih za sofinanciranje najemnine 170, za ukrep sofinanciranja obratovalnih stroškov pa 195.

Vse prejete vloge je pregledala in obravnavala posebna komisija v skladu s pogoji javnega razpisa. Na podlagi tega je občina v začetku julija s sklepom finančno pomoč odobrila skupno 187 upravičencem in jih pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Odobrena sredstva bo MOK upravičencem izplačala najkasneje 30. dan od prejema podpisane pogodbe, večina upravičencev je sredstva že prejelo.

Koprska občina bo v okviru razpisa gospodarstvu v letošnjem letu razdelila skupno 400 tisoč evrov, od katerih bo 300 tisoč evrov namenjenih subvencioniranju stroškov najemnin poslovnih prostorov, 100 tisoč evrov pa za nujne obratovalne stroške.