05. 03. 2021 Brezplačno hitro testiranje tudi ta konec tedna Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2021

Interesno področje: Socialno varstvo
Rok prijave: 8. 3. 2021
Datum objave:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2021, ki jih izvajajo društva, ustanove in zavodi.

Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 8. marca 2021 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2021, št. 122-1/2021. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2021, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.

Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper (05 6646 247).