Notice: Undefined index: google_maps_api in /var/www/clients/client0/web72/web/wp-content/themes/emigma/includes/init.php on line 239
Javno naročilo: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Mestne občine Koper ter osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper kot edini ustanovitelj, v zavarovalnem obdobju od 01.01.2022 do 31.12.2024 • Koper

Notice: Undefined index: hideCovidNotice in /var/www/clients/client0/web72/web/wp-content/themes/emigma/header.php on line 54

Notice: Undefined index: date in /var/www/clients/client0/web72/web/wp-content/themes/emigma/header.php on line 60
08. 11. 2021 Testiranje ponovno brezplačno, ZD Koper nadaljuje cepljenje Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Mestne občine Koper ter osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper kot edini ustanovitelj, v zavarovalnem obdobju od 01.01.2022 do 31.12.2024

Interesno področje: Splošne zadeve
Rok prijave: 6. 12. 2021
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Mestne občine Koper ter osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper kot edini ustanovitelj, v zavarovalnem obdobju od 01.01.2022 do 31.12.2024.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. Obseg navedenih del je razviden iz te dokumentacije.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7578 najkasneje do 06.12.2021 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

ŽUPAN
Aleš Bržan