Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o priznanjih in nagradah Mestne občine Koper

Odlok o priznanjih in nagradah Mestne občine Koper (Uradne objave št. 3/96) in spremembe in dopolnitve odloka (Uradne objave št. 54/01).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Koper.