Vse vloge, obrazci in predpisi

Statut Mestne občine Koper

Statut Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00), spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 30/01, 29/03 in UL RS št. 90/05, 67/06) in neuradno prečiščeno besedilo (UO 40/00, 30/01, 29/03 in Ul 90/05, 67/06).

Statut je sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi .