Covid-19
Vse informacije o storitvah in ukrepih v času razglašene epidemije Preberi več
Preglej vse novice

Veliko število vlog za pomoč gospodarstvu, občina zdaj čaka dopolnitve

Kategorija: Splošno, COVID-19
Datum objave:

Mestna občina Koper bo v tem letu 400 tisoč evrov namenila za pomoč mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem ter samostojnim podjetnikom, ki v času epidemije niso mogli poslovati oziroma so bili pri tem omejeni. Zaradi velikega števila prejetih vlog komisija še ni zaključila s pregledovanjem, je pa k dopolnitvi že pozvala tiste, ki so oddali nepopolno prijavo. Po prejemu vseh dopolnitev bo sredstva razdelila skladno z merili javnega razpisa.

Na javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper je pravočasno prispelo 228 vlog. Od tega se je 137 vlog nanašalo na sofinanciranje obeh ukrepov, 92 pa na posamičen ukrep. Sicer je skupno število prijavljenih za sofinanciranje najemnine 170, za ukrep sofinanciranja obratovalnih stroškov pa 195.

Med prispelimi vlogami je bilo kar nekaj nepopolnih oziroma nepravilno izpolnjenih, zato je komisija prijavitelje že pozvala k dopolnitvam. Poleg tega kar nekaj časa vzamejo tudi preveritve vseh dokazil in pridobivanje podatkov, ki so ključni za sprejem odločitve o upravičenosti do financiranja in višine dodeljenih sredstev. Po prejemu vseh dopolnitev in obrazložitev bosta sledila še izdaja sklepov in sklenitev pogodb z upravičenci. Občina ob tem opozarja, da so postopki daljši kot običajno, saj se morajo strokovne službe sproti usklajevati tudi z Ministrstvom za finance. Prijavitelje zato prosi za strpnost in razumevanje.

Koprska občina bo v okviru razpisa gospodarstvu razdelila skupno 400 tisoč evrov, od katerih bo 300 tisoč evrov namenjenih subvencioniranju stroškov najemnin poslovnih prostorov, 100 tisoč evrov pa za nujne obratovalne stroške. Zneski prijavljenih stroškov po prvih podatkih presegajo višino predvidenih sredstev, saj znašajo več kot milijon evrov. Občina bo po obravnavi vseh vlog in dopolnitvah sredstva razdelila na podlagi meril za obravnavo vlog iz javnega razpisa, v sorazmernem deležu glede na število upravičencev, razpoložljivo višino sredstev in ob upoštevanju najvišje možne višine pomoči na posameznega upravičenca.

Za več vprašanj lahko prijavitelji v času uradnih ur pokličejo na telefonsko številko 05 6646 397 (Debora Kokot, Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet) ali na 05 6646 330 (tajništvo urada).