Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri

Kako lahko sodelujem?

Občanke in občani se bodo z dopolnjenim osnutkom Občinskega prostorskega načrta, ki se bo v nekaterih delih spremenil na podlagi stališč do pripomb, ponovno seznanili v času druge javne obravnave, ki bo potekala predvidoma konec januarja 2024. Natančen potek javne razgrnitve bomo objavili v javnem naznanilu sedem dni pred začetkom javne razgrnitve.

Javna razgrnitev gradiva je trajala od 14. februarja do vključno 30. aprila 2022, in sicer:

  • na spletni strani Mestne občine Koper (povezava),
  • v veži upravne stavbe Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper,
  • v prostorih krajevnih skupnosti Mestne občine Koper.

Javno razgrnjeno je bilo naslednje gradivo:

  • dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper (v nadaljevanju OPN), ki sta ga pripravila izdelovalca Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., Verovškova ulica 64, Ljubljana in LOCUS prostorske informacijske rešitve d. o. o., Ljubljanska cesta 76, Domžale v sodelovanju s PS Prostor d. o. o., Pristaniška 12, Koper ter
  • Okoljsko poročilo za OPN Mestno občino Koper z Dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja, ki ju je izdelalo podjetje IPSUM, okoljske investicije d. o. o., Ljubljanska cesta 72, Domžale, pod številko projekta 366/20, januar 2021.

V okviru javne razgrnitve je Mestna občina Koper izpeljala tudi 15 javnih obravnav gradiva, javnost pa je imela ves čas javne razgrnitve tudi možnost podati svoje pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Rok za oddajo pripomb in predlogov se je iztekel v soboto, 30. 4. 2022. 

Sodelovanje javnosti pri pripravi OPN so predstavljale že pobude občanov

Sodelovanje v okviru postopka priprave OPN so predstavljale tudi pobude, ki smo jih prejeli do 28. 6. 2019. Pobude, prispele do tega datuma, smo obravnavali na podlagi sprejetih kriterijev za obravnavo pobud, ki temeljijo na veljavni prostorski zakonodaji in so opredeljeni v Priročniku za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč (MOP, september 2017).

V postopku priprave osnutka smo morali analizirati vse prejete pobude, zato je bilo nujno določiti presečni datum (v tem primeru 28. 6. 2019) in v analizo zajeti vse do takrat prispele pobude ter začeti oblikovati vsebino osnutka. Pobude, ki jih je Mestna občina Koper prejela po 28. 6. 2019 niso bile vključene v postopek sprejema OPN, ampak jih bomo obravnavali po sprejetju dokumenta, ob prvih spremembah OPN.

Preglednica datumov javnih obravnav

Krajevne skupnosti Kraj javne obravnave Datum javne obravnave Ura javne obravnave

Gračišče

Gradin

Dvorana Gračišče četrtek, 17. februar 2022 17.00–19.00
Šmarje Zadružni dom Šmarje sreda, 2. marec 2022 17.00–19.00

Vanganel

Škocjan

Zadružni dom Vanganel četrtek, 3. marec 2022 16.00–17.30

Boršt

Marezige

Zadružni dom Marezige četrtek, 3. marec 2022 18.30–20.00
Podgorje Vaški dom Podgorje torek, 8. marec 2022 17.00–19.00
Rakitovec Vaški dom Rakitovec sreda, 9. marec 2022 18.00–19.30
Zazid Vaški dom Zazid torek, 15. marec 2022 17.00–19.00
Dekani Zadružni dom Dekani sreda, 16. marec 2022 17.00–19.00
Črni Kal Gasilski dom Dol pri Hrastovljah četrtek, 17. marec 2022 17.00–19.00
Bertoki Zadružni dom Bertoki sreda, 23. marec 2022 17.00–19.00

Koper center

Žusterna

Semedela

Za gradom

Olmo – Prisoje

Dvorana sv. Frančišek četrtek, 24. marec 2022 18.00–20.00
ponedeljek, 28. marec 2022 17.00–19.00
Hrvatini Kulturni dom Božiči torek, 29. marec 2022 16.00–17.30
Škofije Športna dvorana Burja torek, 29. marec 2022 18.30–20.00

Pobegi – Čežarji

Sv. Anton

Zadružni dom Sv. Anton sreda, 30. marec 2022 17.00–19.00