Vse vloge, obrazci in predpisi

Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ‘Lama-Dekani’ (MOP ID: 1471 )