Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

S ponedeljkom se na ulice in trge mesta vračajo ljudje

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Podobno kot pred leti Titov trg, Semedelska cesta in obalna cesta med Koprom in Izolo bo od ponedeljka, 10. januarja, pločevine osvobojen tudi del mestnega jedra Kopra, do katerega vodi Kidričeva ulica. Mestna občina Koper in Krajevna skupnost Koper – center sta s posebnimi pogoji dostopa, dostave in parkiranja nov prometni in parkirni režim prilagodili potrebam življenja ter dela v mestu, z umikom parkirnih mest pod površje pa omogočili, da ta dragocen in edinstven prostor znova zadiha s polnimi pljuči. Da bi lahko dostop v mesto tudi po aktivaciji potopnega valja omogočili vsem upravičencem, občina poziva k posredovanju podatkov.

Z izgradnjo Parkirne hiše Belveder s 462 parkirnimi mesti je Mestna občina Koper ustvarila pogoje za celovito ureditev prometnega in parkirnega režima v mestnem jedru, z umikom avtomobilov pod površje oziroma na obrobje mesta in omejitvijo prometa po Kidričevi ulici pa v vseh pogledih izboljšala življenje v mestu. Z zmanjšanjem števila avtomobilov bo manjši vsakodnevni hrup, ki ga ti povzročajo, sprehajanje po ulicah pa bolj neobremenjeno in varno. Manj prometa pomeni tudi manjšo koncentracijo strupenih izpušnih plinov v ozračju, kar bo izboljšalo kakovost življenja in dela v mestu ter pozitivno vplivalo na zdravje in dobro počutje ljudi.

Mestna občina Koper in Krajevna skupnost Koper – center sta skupaj zasnovali nov prometni in parkirni režim ter ga prilagodili potrebam življenja in dela v mestu. Veljati bo začel v ponedeljek, 10. januarja. S tem dnem bo del mestnega jedra, ki obsega Kidričevo, Resslovo, Santorijevo, Budičinovo, Kettejevo, Kocjančičevo, Garibaldijevo, Triglavsko, del Čevljarske, Barvarsko, Tumovo, del Župančičeve in Pobočno ulico ter Carpacciov in Muzejski trg, postal območje za pešce z omejenim lokalnim prometom.

Na tem območju dolgotrajno parkiranje ne bo več mogoče, bosta pa še naprej možna dostop za potrebe dostave in kratkotrajno parkiranje do največ 60 minut.

Prebivalci ostajajo srce in duša mesta

Imetniki dovolilnic za parkiranje v mestnem jedru, ki so doslej parkirali v eni od naštetih ulic, lahko za 20 evrov na mesec parkirajo v Parkirni hiši Belveder, imajo pa tudi možnost, da svoja vozila pakirajo na parkirišču Severna obvoznica za 35 evrov letno (v obeh primerih morajo predhodno pridobiti dovolilnico z abonmajem za parkiranje). Tako kot do zdaj je za posamezno stanovanjsko enoto možno pridobiti le eno dovolilnico za parkiranje.

Poleg tega bodo prebivalci še naprej imeli možnost dostopa in kratkotrajnega parkiranja (do 60 minut) za namene dostave. Dostop velja za vozilo z dovolilnico za parkiranje v mestnem jedru in za dodatno vozilo (drugo vozilo), ki ga določi lastnik stanovanjske enote oziroma njen uporabnik.

Ena stanovanjska enota lahko pridobi največ dva dostopa, na območju omejenega prometa je lahko le eno vozilo naenkrat. Stanovalec s stalnim prebivališčem, ki nima vozila in potrebuje nego na domu, lahko pravico do dostopa v mestno jedro prenese v korist druge osebe/oskrbovanca.

Dostop omejen, a ne za vse

Kidričeva ulica postaja pešcem prijazna cona, kljub temu pa bo dostop z avtomobilom še naprej omogočen tudi:

  • Lastnikom nepremičnin in najemnikom poslovnih prostorov

Dostop in kratkotrajno parkiranje za potrebe dostave (do 60 minut) za eno vozilo.

  • Lastnikom parkirnih površin

Dostop brez časovne omejitve pod pogojem, da vozilo parkirajo na zasebni lastnini (parkirišču, dvorišču, garaži).

  • Invalidom

Neomejen dostop in parkiranje z vozilom, za katero so pridobili parkirno karto za invalide.

  • Javnim službam in intervencijskim vozilom

Nemoten in časovno neomejen dostop v mestno jedro za čas izvajanja dejavnosti.

  • Redni in izredni dostavi

Nemotena dostava za poslovne subjekte in stanovalce

Redna dostava (poslovni subjekti)

Poslovni subjekti, ki v mestnem jedru opravljajo dejavnost, imajo možnost dostopa in kratkotrajnega parkiranja do 60 minut z največ 10 vozili, pri čemer je lahko na območju omejenega prometa le eno vozilo naenkrat. Poleg tega bo v prehodnem obdobju med 6. in 10. uro zjutraj za namene dostave omogočen neomejen dostop po Kidričevi ulici.

Izredna dostava – 12 dodatnih dostopov letno

Stanovalci s stalnim prebivališčem, lastniki nepremičnin in najemniki poslovnih prostorov lahko za namen izredne dostave (selitev, dostava večjih gospodinjskih aparatov, pohištva, energentov …) pridobijo 12 dodatnih brezplačnih dostopov v koledarskem letu. Dostop v mestno jedro (spust potopnega valja) bo aktiviran na daljavo, s klicem na določeno telefonsko številko.

Za potrebe izvajanja GOI del

Izvajalci GOI (gradbeno obrtniška dela) del bodo kot doslej v mesto dostopali na podlagi dovoljenja za uporabo javne površine, za katerega zaprosi naročnik del oziroma izvajalec del.

Na podlagi dovoljenja bodo pridobili še dovoljenje za dostop s kombiniranimi oziroma lažjimi tovornimi vozili (do 3,5 tone), in sicer za obdobje izvajanja del.

Vnos registrskih in telefonskih številk v sistem

Da bi lahko nemoten dostop omogočili vsem upravičencem, morajo ti v čim krajšem možnem času posredovati registrsko številko vozila, s katerim želijo dostopati v mestno jedro. To velja zlasti za izvajalce dostave, ki doslej tega še niso uredili.

Poleg tega je aktivacija dostopa na daljavo za izredno dostavo (klic na številko) možna le ob predhodnem vnosu telefonske številke uporabnika v bazo informacijskega sistema. Mestna občina Koper poziva vse upravičence te storitve, naj čim prej izpolnijo vlogo.

Vse vloge so dostopne na https://www.koper.si/obcina/vloge-obrazci-in-predpisi/ (Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet). Podatke oziroma vloge pošljite na naslov dovolilnice@koper.si.

S Kurjerco so poti krajše in cilj bližji

Za hitro in varno premagovanje krajših razdalj v mestnem jedru na koprski občini svetujejo uporabo Kurjerc, manjših vozil na električni pogon, s katerimi se lahko občani do doma, parkirišča ali javnih storitev peljejo povsem brezplačno. Vozila so okolju in ljudem prijazna, vožnja z njimi pa primerna tudi za starejše in gibalno ovirane osebe.

Kurjerce vozijo vse dni v letu od 8. do 18. ure. Vstop in izstop je mogoč kjer koli znotraj območja starega mestnega jedra, uporabniki lahko z dvigom roke Kurjerco ustavijo kar med vožnjo oziroma si prevoz zagotovijo s klicem na brezplačno številko +386 51 488 000.

 

Stanovalci, lastniki nepremičnin in najemniki poslovnih prostorov so minule dni v nabiralnike prejeli tudi informativno brošuro:

Promet_center_SLO1_priprava

Promet_center_ITA2_priprava