Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Covid-19
Vse informacije o storitvah in ukrepih v času razglašene epidemije Preberi več
Preglej vse novice

Z razpisom za še učinkovitejšo blažitev socialnih stisk otrok in mladostnikov

Kategorija: Splošno, COVID-19
Datum objave:

Z novim šolskim letom se tudi v koprskih javnih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah obetajo dodatni preventivni programi in psihosocialno svetovanje za otroke, učence in dijake. Mestna občina Koper je namreč objavila javni razpis, prek katerega bo sofinancirala programe v javnih vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, ki so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk, nastalih kot posledica epidemije bolezni covid-19. Rok za prijavo se izteče 20. avgusta.

Otroci in mladostniki so zaradi razvojnih značilnosti in potreb zagotovo ena najranljivejših skupin, pri katerih se bodo posledice epidemije novega koronavirusa in z njo povezanih ukrepov kazale še dolgo. Da bi ublažila duševne stiske, v katerih so se v tem času znašli, bo koprska občina z novim šolskim letom sofinancirala dodatne preventivne programe in psihosocialno svetovanje, ki jih bodo v javnih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah izvajala društva, ustanove in zavodi. Poleg individualnega psihosocialnega svetovanja in pomoči ter svetovanja in pomoči v manjših skupinah, bo finančno pomoč namenila še za organizacijo preventivnih delavnic na temo preprečevanja zasvojenosti z digitalnimi mediji, samopoškodovalnega in samomorilnega vedenja, nasilja in zasvojenosti z alkoholom in/ali s tobakom ter nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi ter delavnic socialno-emotivnega učenja, ki so namenjene zviševanju socialne in čustvene kompetentnosti, treningu socialnih veščin in upravljanju z medosebnimi odnosi.

Na razpis se lahko prijavijo društva, ustanove in zavodi, ki so registrirani, usposobljeni in kadrovsko okrepljeni za izvajanje navedenih programov. Občina si želi, da bi programe izvajali v vseh vzgojno izobraževalnih zavodih v občini, in sicer od začetka šolskega leta do konca leta 2021. Za ta namen je v proračunu predvidela 15.400 evrov.

Rok za oddajo prijave je 20. avgust, več o razpisu na https://www.koper.si/public_tender/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-v-vrtcih-in-solah-v-mestni-obcini-koper-namenjenih-preprecevanju-in-resevanju-socialnih-stisk-posledic-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-v-letu-2021/.

Občina bo poleg tega Osnovni šoli Koper oziroma Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše v Kopru zagotovila sredstva za dodatni program za krepitev duševnega zdravja otrok in mladostnikov kot pomoč pri posledicah epidemioloških razmer, ki je namenjen vrtčevskim otrokom, učencem in dijakom koprskih osnovnih in srednjih šol, njihovim staršem in pedagoškim ter šolskim strokovnim delavcem. V sklopu programa bodo oblikovali interdisciplinarno skupino za strokovno pomoč in podporo vsem, ki skrbijo za razvoj otrok in mladostnikov.

Še naprej pa bo v okviru društva Zavod za rehabilitacijo in izobraževanje – Šentprima zagotavljala tudi brezplačno psihosocialno in pravno pomoč za socialno ogrožene občane.